הדף מאובטח
 

פנסיה חובה לעובד ועד בית

 מבחינת חוקית, ועד בית אשר מעסיק עובדים בדרך קבע מחויב לשלם עבור עובדיו תשלומים פנסיוניים. האם הוועד שלכם עובר על החוק? ולמה זאת גם האחריות שלכם?
חומר למחשבה לישיבת הוועד הקרובה

גם אם אתם לא חברים בוועד הבית אלא רק דיירים המקפידים לשלם בקביעות ובמועד את תשלומי ועד הבית לגזבר הוועד, חשוב שתבדקו האם הוועד שלכם לא עובר על החוק.
העבירה הזאת יכולה לסכן את כל הדיירים.

זכויות סוציאליות
במדינה שלנו כאשר ועד בית מעסיק מנקים או גננים בדרך קבע- אחת לחודש, אחת לשבוע או אפילו כל יום (התדירות אינה משנה, אלא הקביעות), מבחינה חוקית, ועד הבית הינו מעסיק לכל דבר ועניין, ולכן עליו להקפיד לשלם למנקים או לגננים ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה וכיו"ב.
פנסיה חובה לעובד ועד בית הינה אחת מהחובות הסוציאליות שעל הוועד לשלם מדי חודש בחודשו למנקים או לגננים אשר הוא מעסיק בדרך קבע.

פגיעה בזכויות סוציאליות
ועד בית אשר לא ישלם תשלומים פנסיוניים לעובדים שאותם הוא מעסיק, חושף את הבניין כולו לתביעות מצד העובדים.
ראשית, העובדים יכולים לתבוע את הבניין כולו ובכללם את חברי הוועד, בטענה שזכויותיהם בקרן הפנסיה נפגעו. הרי כאשר נפסקים התשלומים לקרן הפנסיה, נפגע הרצף הפנסיוני של המבוטח ומכאן שהוא אף עלול לאבד את זכויותיו בקרן. בית משפט עשוי לפסוק שעל הבניין לפצות את העובדים בגין פגיעה בזכויותיהם בקרן הפנסיה.
שנית, משום שהביטוח הפנסיוני של העובדים כולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים, במקרה של פגיעה העובדים או שאריהם יכולים לתבוע את הבניין כולו בטענה שאילו הוועד היה משלם פנסיה חובה לעובד ועד בית, כעת הם היו זכאים לקצבאות נכות או שארים.

בית משפט עשוי לפסוק שעל חברי הבניין לשלם מכיסם את הקצבאות שהעובדים או שאריהם היו יכולים לקבל מקרן הפנסיה.

מכאן שגם אם אתם לא אלה שמכהנים כחברי ועד, אתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים את המחיר בגין התנהלות לקויה של חברי הוועד. וודאו איתם (ויפה שעה אחת קודם) שהם אינם עוברים על החוק.

פנסיה חובה לעובד ועד בית ניתן לשלם בקלות באמצעות המרכז לביטוח פנסיה חובה. במרכז ניתן למצוא מסלול תשלום מיוחד עבור ועדי בית.
בניגוד למסלול שבו התשלום מתבצע בכרטיס אשראי, ועד בית יכול לבצע את התשלומים הפנסיוניים באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק של הוועד ישירות למרכז.
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS